Политика за поверителност и обработка на личните данни

Ние уважаваме вашата конфиденциалност и се ангажираме със защитата на личните данни, които ни предоставяте, съгласно изискванията на Общия регламент относно защитата на данните (GDPR).  В тази връзка, бихме искали да споделим с Вас принципите, които формират нашата политика на поверителност.

Сдружение за градски политики обработва данни, в различен обем в зависимост от целите, за които са предоставени . Този документ („Политика за поверителност и обработка на личните данни“) описва нашите политики и процедури, регламентиращи събирането и обработването на тези данни, която идентифицира индивидуален ползвател и може да бъде използвана за контакт с него („Лични данни“, „Лична информация“).

Настоящатаполитика на поверителност е валидна само по отношение на съдържанието, което предоставяме чрез Платформата/Уебсайта https://ekipnasofia.bg/ и не следва да се прилага за никоя електронна страница на трети страни или услуги, свързани със Сдружение за градски политики, препоръчани или посочени от нашата организация, или за други електронни страници или онлайн услуги, свързани със Сдружение за градски политики.

Нашите данни за контакт са:

Сдружение за градски политики
ЕИК 206813991
Адрес: гр. София, п.к. 1000, ул. Иван Денкоглу № 15, вх. А, ет. партер
E-mail: info@ekipnasofia.bg

Контрол върху нашите дейности, свързани с лични данни, упражнява следният административен орган:

Комисия за защита на личните данни (КЗЛД)
Адрес: София 1431, бул. „Акад. Иван Евстратиев Гешов” 15
Тел: + 359 2 915 35 18
Факс: + 359 2 915 35 25
Ел. поща: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уебсайт: www.cpdp.bg 

Събиране на лична информация

Ние събираме лична информация, за да отговорим на Вашите искания, които могат да включват, например, регистрация за нашия бюлетин или организирани от нас събития, участие в онлайн проучвания, дискусионни групи или форуми, за промоционални дейности, свързани с мисията на сдружението.

Ние обработваме лична информация, която е предоставена от  Ползвателите на електронната страница на  Сдружение за градски политики:

  • Предоставените на електронната страница данни за контакт: име и фамилия и електронна поща при желание да ги предоставите, оставяйки коментар, записвайки се за онлайн бюлетин или попълвайки формуляр за контакт, друга лична информация, която сте споделили в текст на запитването към нас, която  ще обработим, доколкото е необходимо, за да отговорим на въпросите, които сте ни поставили
  • Посредством Google Analytics – данни за трафика и поведението на Ползвателите.

Възможно е да изискаме и допълнителна информация, но само при изрично позволение от Ваша страна или в случай, че тази информация е необходима за изпълнението на услугата, която сте заявили. Вие сте единствен притежател на Вашата лична информация и лични данни в по-голям обем събираме само, ако сме получили Вашето съгласие или е налице друго законно основание за това

Използвайки нашата Платформа, вие изрично се съгласявате Вашите лични данни да бъдат събирани и обработвани от нас, като същевременно с това гарантирате тяхната точност и достоверност. Вие също така декларирате, че сте били информирани за типа лични данни, които събираме и обработваме, за целите, за които ще бъдат използвани те, както и за Вашето право на достъп, коригиране или изтриване на събраните лични данни.

Употреба на Вашите лични данни

Ние използваме Вашите лични данни, за да Ви предоставим възможност за достъп до електронната страница, за да Ви изпращаме нашия редовен бюлетин и да Ви предлагаме допълнителни услуги и събития, за промоционални дейности и като цяло, за да изпълним поетите пред Вас ангажименти и да Ви предоставим услугата, която очаквате.

Дани във връзка с осъществена кореспонденция и запитвания ще запазим толкова дълго, колкото е необходимо, за да отговорим на Вашето запитване, и за до 6 месеца след това, след което ще изтрием Вашата информация.

Вие имате право:

  • да получите файл, съдържащ всички Ваши лични данни, които сме обработили;
  • да откажете Вашите лични данни да бъдат използвани от нас;
  • да поискате коригиране /актуализиране/ на своите лични данни.

За да упражните описаните по-горе свои права, можете да се свържете с нас на info@ekipnasofia.bg.

Ние бихме могли да използваме Ваша информация, за да създадем обобщена статистика,  която е анонимна и в която няма да бъдат представяни Ваши лични данни, както и за да извършим базиран на нея статистически анализ.

Съхранение на данни от трети страни

Използваме услуги на трети страни, за да поддържаме електронната страница онлайн, да подобрим нейната работа, както  и да управляваме по-добре предоставяната Услуга. Възможно е някоя от тези услуги да съхранява данни на сървър, който се намира извън територията на Република България.

СуперХостинг

Нашата електронна страница, включително и всички събирани посредством неяданни, се намира (хоства) на сървър на „СуперХостинг.БГ“ ООД. Тук можете да видите пълна информация за компанията и нейната политика за защита на личните данни.

Google Analytics

Ние използваме Google Analytics за събиране на статистическа информация за Ползвателите на електронната страница, като например държавата, в която се намирате, Вашия език, онлайн поведение, браузъра, който използвате, мрежата и т.н. Тази информация не включва лични данни и не можете да бъдете идентифициран посредством нея. Ние събираме посочените данни, за да анализираме какъв тип Ползватели използват нашата електронна страница и как го използват, което ни помага да персонализираме съдържанието, което предоставяме.

Можете да откажете използването на Вашите данни от Google Analytics, посредством приставката Google Analytics opt-out browser add-on за JavaScript на Google Analytics (ga.js, analytics.js, dc.js). Ако искате да се откажете, моля изтеглете и инсталирайте приставката за Вашия уеб браузър.

Съгласявайки се да използвате Услугата, Вие изразявате своето изрично съгласие за използване от нашата страна на Google Analytics на Уебсайта, включително Display Advertising, и декларирате, че Ви е била дадена възможност да се откажете от Google Analytics.

Тук можете да видите пълна информация за компанията и нейната политика за защита на личните данни.

Mailer Lite

Нашият e-mail бюлетин, включително имената и e-mail адресите на всички записани в него абонати, се намира на сървърите на Mailer Lite и се изпраща чрез тях. Необходимо ни е да събираме тези данни от потребителите, които изрично ги предоставят, за да можем да изпращаме бюлетина, който съдържа полезна информация и уведомява за нашите активности. Всеки абонат на бюлетина получава линкове, съдържащи се във всяко писмо от бюлетина, които му дават възможност да види какви негови данни съхраняваме в системата на Mailer Lite, както и да ги изтрие и да спре да получава бюлетина. Тук можете да видите пълна информация за компанията и нейната политика за защита на личните данни.

Automattic

Електронната страница т работи със система за управление на съдържанието WordPress. За контрол на спам коментарите се използва разширението Akismet. При публикуване на ваш коментар на уеб сайта е възможно e-mail адресът Ви и съдържанието на коментара да бъдат изпратени до сървъри на Automattic, които да определят дали Вашият коментар е спам. Тук можете да видите пълна информация за компанията и нейната политика за защита на личните данни.

Услуги за архивиране

Използваме услуги за архивиране, които периодично съхраняват пълно копие на съдържанието на електронната страница, включително лични данни, които сте ни предоставили, на външни сървъри. Това е необходимо, за да можем да възстановим работеща версия на страницата в случай на срив. Услугата, която използваме за външно съхранение на данни, е Google Drive. Тук можете да намерите пълна информация за компанията и нейната политика за защита на личните данни.

Услуги за споделяне в социални медии

Предоставяме бутони за лесно споделяне на нашите публикации в популярни социални мрежи. Тези бутони са необходими, за да можем да осигурим възможност за споделяне на материалите, които публикуваме. Възможно е те да събират статистическа информация за Ползвателите на електронната страница, като например, държавата, в която се намирате, Вашия език, онлайн поведение, браузъра, който използвате, мрежата и т.н. Тази информация не включва лични данни и не можете да бъдете идентифициран посредством нея.

Защита на лични данни

Ние гарантираме сигурността на данните, които ни изпращате, с индустриално стандартизирани физически, електронни и управленски процедури. Когато е целесъобразно, ние използваме SSL-кодиране, за да подобрим сигурността на предаване на сензитивни данни. Вътрешно данните се съхраняват на контролирани сървъри с ограничен достъп. Вашата информация може да се съхранява и обработва на определени локации, където се намираме ние, в строго съответствие с приложимото законодателство за конфиденциалност и защита на личните данни.

Всички наши сътрудници са обвързани със задължения за защита на информацията и за запазване ѝ като поверителна

Запитвания и оплаквания, свързани с настоящата Политика на поверителност, можете да ни изпращате на info@ekipnasofia.bg.

Предоставяне на лични данни на трети страни

Ние няма да разкриваме Вашите лични данни на трети страни.

Изключение правят случаите, при които разкриването се изисква от закона поради значим обществен интерес или за установяването, упражняването или защитата на права по съдебен ред, напр. когато определена информация се предоставя на адвокати, агенции за събиране на вземания, митници или други държавни органи, или на правоприлагащи органи за справяне с потенциални нарушения или незаконно поведение. Ние също така можем да разкрием информация, изискуема по съдебен ред или по друг законов начин, или с цел предотвратяване на евентуално увреждане на лица или имущество.

Както e отбелязано в нашата Политика за бисквитките, ние съставяме статистики за употребата на Услугата от данни, събрани чрез бисквитки. Тези статистически данни не съдържат лична информация и могат да бъдат публикувани или предоставени на трети страни.

Връзки към електронни страници на трети страни

Услугата, както и материали на трети страни, които са публикувани на Уебсайта, съдържат връзки към, и могат да Ви позволят да посетите други електронни страници („Електронни страници на трети страни“). Ако решите да посетите някоя от тези страници на трети страни, като „кликнете върху“ връзка или се придвижите към страница на трета страна,  вие ще бъдете пренасочени към страницата на съответната трета страна. Фактът, че ние предоставяме връзка към дадена електронна страница чрез Уебсайта или Ви предлагаме възможност да взаимодействате с, или да предоставяте лична информация на трета страна, не е гаранция, позволение или представяне на нашата принадлежност към въпросната трета страна и не следва да бъде разглеждан като съгласие с техните политики и практики за поверителност и информационна сигурност.

Лица на възраст 16 години или по-ниска

Уеб сайтът е предназначен за лица на възраст над 16 години. С използването си и предоставянето на свои лични данни Вие декларирате, че сте на 17 или повече години.

Достъп и корекция на лични данни

Вие можете да достъпвате, коригирате, изменяте или изтривате части от Вашите лични данни, като подадете заявка за това на info@ekipnasofia.bg.

Ние ще запазим Вашите данни толкова време, колкото е необходимо за предоставянето на услугите ни или дотогава, докато ни задължава законът. След това Вашите данни ще бъдат изтрити.

Изменение на тази политика на поверителност

Тази Политика за обработка на личните данни и поверителност може да бъде изменяна едностранно от Сдружение за градски политики, за което ние ще уведомим по подходящ начин всички Потребители на Уебсайта.

Вие се съгласявате, че всяко допълване и изменение на тази Политика ще има действие спрямо вас след уведомяване от Сдружение за градски политики и ако не заявите в 7-дневен срок, че я отхвърляте.

Ако не се съгласявате с промените, можете да преустановите използването на Уебсайта.

Вие се съгласявате, че всички изявления на Сдружение за градски политики, във връзка с изменението на тази Политика, ще бъдат изпращани на вашата електронна поща, използвана за абонамент за получаване на новини от нас или чрез публикуване на подходящо място на Уебсайта.

Дата на влизане в сила: 15.04.2024 г.

Последна промяна: 15.04.2024 г.