Защо има нужда от такъв модел?

Структурата на Столична община и районите ѝ е наследство от миналия век и не позволява адекватно и модерно управление на града. На системните пороци се реагира тромаво и неефективно. Различните общински звена не обменят информация и действат разнопосочно. Хаосът и липсата на ясна визия са предпоставки за корупция

Изпълнението на задачите е трудно проследимо. От 15 години общината се управлява от един и същ екип, градското управление не е реформирано, а фокусът остава върху усвояване на средства за изграждане на физическа среда – често със спорни резултати. Не се търсят и налагат добри практики, стратегическите документи не се изпълняват, липсва политическа воля за иновация.

Досегашният модел, доколкото изобщо има такъв, трайно пречи на София да достига потенциала си. Гражданите са недоволни от въздуха, трафика, детските градини, презастрояването, зелените площи, бавните реакции на институциите, агресията, мръсотията. Градската управа подхожда към тези проблеми, когато се вдигне много медиен шум. Липсват синхрон, компетентност и отчетност пред гражданите.

Какво предлагаме?

Предвидими действия и измерими резултати.

Имаме ясна и конкретна визия за развитието на София. Предлагаме модел, в който проблемите и изискванията на гражданите се срещат с идеите и уменията на експертите. Диалогът и данните дефинират проблемите и обуславят решенията. 

За тази цел ключов е планът за изпълнение. Не предизборна политическа програма от няколко страници, а конкретен, детайлен план за нормативни реформи, приоритетни действия, отговорни страни, необходими задачи, разчетени във времето и базирани на знание.

Трябват съвместни усилия на политици, граждани, експерти, бизнес, неправителствени организации. Единствено ангажирайки конструктивно пълния потенциал на обитателите си, столицата може да се промени с бързи темпове и да се сдобие с по-добра среда за живот, отглеждане на деца, спорт и култура, правене на бизнес.

Три основни стълба


Екипът на София смята, че има три основни стълба, върху които трябва да почива бъдещото прогресивно управление на града:

Необходимо е реално познание, почиващо на обективни данни и професионални анализи за развитието на града. Това значи ангажирани експерти, които да участват в градското управление не само временно и по проекти, а постоянно и с фокус върху споделени от граждани и политици приоритети за близкото бъдеще. Опитът ни показва, че такива приоритети задължително включват по-зелена и здравословна среда, овластяването на кварталните общности, улесняване на придвижването, подпомагане на хората в трудно положение, равен старт в живота за всички деца, много по-качествени тротоари, улици, площади и фасади, както и достъпни възможности за бизнес. Никога досега българските партии не са включвали цялото богатство от данни, технология и познание в предизборните си планове. Време е да го направим заедно.

Градът няма нужда от досегашния хаос в управлението и визията си, който доведе до ремонти на ремонта, невъзможни за живеене и придвижване квартали и потискаща среда. Нужна е пътна карта, както за създаването на коалиция между партии, граждански организации и експерти, така и за ясни, конкретни и поставени във времето стъпки по време на последващото управление.

София има нужда от добре сработен управленски екип от авторитетни специалисти, диалогични хора с доказан опит и чисти намерения, с познания за проблемите и решенията, обединени около общите приоритети и участвали в създаването на плана за изпълнението им. 

Екип, в който най-способните и най-готовите от партиите, експертите и кварталните общности работят заедно, за да намират допирните си точки и да градят върху тях. 

Никога досега българските партии не са заставали на избори с цял екип от сработени и авторитетни личности за кмет, заместници, районни кметове и общински съветници, които да работят със заинтересованите страни още преди кампанията. Време е да го направим заедно.

Кои са Екипът на София

Екипът на София е организация от десетки експерти по различни градски политики, системно управление, процеси, данни, планиране и медиация. Ядрото на екипа са сред създателите на общинската дългосрочна стратегия „Визия за София“, в чието създаване бяха включени над 10 000 личности и организации, огромно количество данни и извлечено от тях познание, предлагане на решения и включване на заинтересовани страни.

Необходимо е нещо различно

Много граждани искат промяна, но същевременно вероятно не виждат как досегашният модел може да им я достави. Близо 60% от гражданите не гласуват на местни избори. Те добре разбират, че традиционният подход към избори и управление няма да даде по-добри резултати.

Необходимо е нещо различно. Пътна карта към политическата задача, която да произведе отговорна коалиция на база на знание, подробен план за действие и екип от способни хора за конкретни задачи. Месеците до местните избори трябва да бъдат използвани за съвместното извеждане на основните приоритети и цели пред бъдещото управление на града, за формирането и сработването на такъв екип и за формулирането на конкретен план.

Примерът на Загреб
Примерът на Будапеща
Примерът на Братислава