Споделени приоритети

През април и май 2023 г. положихме основите на коалиционната програма. По инициатива на Екипът на София и с участието на представители от Продължаваме Промяната, Демократична България и Спаси София обсъдихме какви трябва да са приоритетите в следващия мандат на управление на Столичната община. Постигнахме консенсус за стотици мерки, обмислихме как могат да бъдат реализирани те и начертахме основните стъпки за осъществяването им. Наши експерти участваха във всички тематични групи и ръководиха повечето от тях.