Направете дарение за Екипът на София

Всяко ваше дарение, независимо от неговия размер, е ценно и важно за нас. Всички средства ще бъдат инвестирани в поддържането на платформата и комуникирането на нашите предложения за по-добро управление на града.

Можете да ни направите дарение по банков път, чрез PayPal или ePay. Банковите ни данни са:

IBAN: BG90STSA93000028767797
Банка: ДСК
Титуляр на сметката: Сдружение за градски политики
Основание за превода: Дарение

За да направите дарение чрез PayPal или ePay, моля, използвайте някой от бутоните по-долу. Те ще Ви прехвърлят към сайта на PayPal или ePay, където ще имате възможност да попълните необходимите данни и да завършите дарението.