Градската коледна украса

По темата работиха

Емил Христов – урбанист

500 маркера – илюстрации

Ивайло Назлъмов – сайт

Коледната украса може да се разглежда като част от архитектурното осветление на градовете. Това, което подчертава конкретен елемент, гледка, пространство или чиято функция е да придаде на пространството определена атмосфера.

Какви са ползите от коледната украса в града?

  • Най-напред, разбира се, е визуалната наслада. Стига декорацията да е добре измислена и направена. 
  • Коледната украса, а и всяка друга празнична украса, носи празнична атмосфера и може да бъде инструмент за подсилване на квартални общности. Ефективен инструмент за това са коледните базари например. 
  • Професионално направената коледна украса може да привлича посетители от съседни квартали и туристи от съседни градове и държави. Много са примерите на държави и градове (незадължително големи) в Европа, известни със своята разкошна коледна декорация, с множество събития, коледни пространства и базари. Хората ги посещават не защото не могат да си купят греяно вино или сувенир от другаде, а защото искат да усетят истински коледен дух и атмосфера. 
  • Добрата коледна декорация може да носи и немалко финансови дивиденти на града. Когато целта е с нея да се привличат хора и бизнеси, тя се превръща в полезна инвестиция. Пример за това са търговските молове. Реално те са затворени публични пространства, обикновено с много добре направена коледна украса (не са пестени ресурси). На мениджърите е ясно, че така ще привлекат повече хора. Предоставяйки им невероятно приказно изживяване, те ги превръщат в клиенти. Разбира се, за да има възвращаемост на инвестицията, коледната украса трябва да е внимателно планирана и отлично изпълнена.

Какво е положението с коледната украса на София? 

Столичната коледна украса има и количествен, и качествен проблем. Тя е фрагментирана, без конкретна цел и визия, несъобразена с контекста, в който е поставена. 

Коледната украса в София се характеризира с: 

  • фрагментираност;
  • липса на креативност и подход;
  • липса на синхрон със заобикалящата я среда или друга декорация в съседство. 

Софийската коледна украса е почти 100% изпълнена с лога и фирмени имена. Поради тази причина, много често тя подчертава (цветово или морфологично) идентичността на конкретна фирма, а не на самия град и не носи коледен дух.

Как може да се направи добра коледна украса? 

На първо място, задачата не бива да се подценява. Това не е просто украсата на елхата в хола. Не е въпрос на „окичване на лампички на едно дърво и провисване на едни гирлянди между два стълба“.  

Градската коледна украса трябва да се проектира и изпълни от професионалисти с  качествени технически материали. 

  • Правят се предварителни анализи и планиране, на базата, на които се изработва цялостна концепция и визия къде точно, какво и как да се сложи като украса в града.  
  • Определят се ключовите и стратегически места – булеварди, площади, сгради, градски елементи. Обмисля се по какъв начин те могат да бъдат украсени в унисон с околната среда или архитектурата на сградите около тях, така че да не са натрапчиви (каквито са големите рекламни лога например), да подчертават конкретна визия и стил и да носят коледния дух. Изучаването на екстериорната и архитектурна светлина от много години е отделна наука, която става все по-сложна и разнообразна. Съчетанието на дадени цветове, сила на светлина, конкретна позиция, вид разпръскване на светлината и т.н. са именно в ресора на подобни професионалисти. Коледната украса на града трябва да се мисли като цялостна композиция.