Направете дарение за Екипът на София

Всяко ваше дарение, независимо от неговия размер, е ценно и важно за нас. Всички средства ще бъдат инвестирани в поддържането на платформата и комуникирането на нашите предложения за по-добро управление на града.

Избери сума, която искаш да дариш

Избери метод на плащане:

Едно или повече полета имат грешка. Моля провери ги и опитай отново.